08:00
08:45
Registrácia
08:45
09:00
Privítanie a predstavenie programu
Miloslav Sova, ISP Consulting
09:00
09:30
SITEL - Měření optických kabelů pro velké operátory v sítích lokálních ISP
Anna Biernátová, SITEL CZ
09:30
10:00
Multiband řešení pro 10GBit/s, zkušenosti z provozu E-band spojů, novinky portfolia MINI-LINK
Jaroslav Švarc, Ericsson
10:00
10:10
UPC - Páteřní konektivita s novým přístupem
Tomáš Stojan, UPC
10:10
10:30
Energotel – predstavenie siete a poskytovaných služieb
Michal Lonček, Energotel
10:30
10:45
Prestávka na kávu a občerstvenie
10:45
11:10
5G bunky v budovách - technologii aktivní DAS (distributed antenna system)
Morten Tolstrup, Pavel Muzikant
11:10
11:30
O2 - Problémy pri budovaní vysokorýchlostných sietí mobilných operátorov - záväzné nariadenia samospráv v SR
Matej Stuška
11:30
11:50
Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus
Roman Ščehovič, Výskumný ústav spojov
11:50
12:15
Go the Distance with Mimosa
Andrew Westerman
12:15
12:45
Jednotné informačné miesto JIM + Štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií
Roman Vavro, Juraj Tököly, RÚ SK
12:45
13:05
Zriadenie a prevádzkovanie JIM vo vybraných krajinách EÚ
Arpád Takács, Výskumný ústav spojov
13:05
14:00
Obed
14:00
14:25
Budoucnost 5G sítí
Patrik Zandl, CZNIC
14:25
14:55
LTE 3.7GHz na Slovensku, praktické skúsenosti
Jozef Lipničan, Miloš Mindek, DSI DATA s.r.o.
14:55
15:15
xWDM pro Metropolitní sítě
Jaromír Šíma, RLC
15:15
15:35
Vývoj ve spektru, 60 GHz, a přínosy nového standardu RLAN WiFi 802.11ax
Jakub Rejzek, ISP Consulting
15:35
15:55
KUKI vstupuje na Slovenský trh
Jiří Tráge, SmartComp
15:55
16:15
Prestávka na kávu a občerstvenie
16:15
16:40
SH Matic uživatelské panely internetu věcí
Petr Šanda, Shiranhosting
16:40
17:05
Skúsenosti z prevádzky satelitnej televízie v podmienkach wifi ISP
Antik Telecom, Radiolan
17:05
17:35
Realizace vysokorychlostního připojení k internetu technologií GPON od DASAN Zhone Solutions
Ing. Radko Hochman, Gesto Communications
17:35
18:00
WiFi pre Teba
Jana Lompartová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
18:00
18:20
Představení spoje RACOM RAy3 pro Slovensko - osahejte si jako první očekávanou novinku!
Jiří Hlaváč, RACOM - David Němec, VanCo.cz
18:20
18:45
Tombola
19:00
23:55
Večerný program - Účastnícky poplatok SUPER

Pre partnerov

Konferencia Kam kráčajú telekomunikačné siete 2018 je usporiadaná spoločnosťou ISP Consulting s.r.o. a v produkcii spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 18. októbra 2018.

 • predpokladaný počet účastníkov je 300 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 11.10.2018, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 11.10. 2018, v opačnom pripade si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

 • konferencii môžu podporovať 4 Hlavní partneri a 29 Partnerov
 • každá spoločnosť, ktorá sa stala partnerom konferencie má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke
 • Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy SUPER zadarmo
 • Partner nemá v partnerskom poplatku zahrnuté ubytovanie, ubytovanie je nutné objednať prostredníctvom registračného formulára
 • partnerom garantujeme ubytovanie v Hoteli SENEC**** pri registrácii do 15.2.2018
 • v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli Účastník / Partner / Hlavný partner pozíciu Partner
 • kontaktnou osobou pre komunikáciu s partnermi vo veciach produkcie a administratívy je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591
 • výber miesta pre stánok podlieha časovému poradiu, v ktorom bola potvrdená objednávka partnerstva

Stavba výstavných stánkov

 • veľkosť výstavného priestoru: 2,5x 2m
 • vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2 stoličky
 • termín prípravy stánkov: streda 17.10. 2018 od 18:00
 • vstup do konferenčnej sály: streda 17.10. 2018 od 18:00
 • uzavretie priestor pre prípravu: streda 17.10. 2018 do 23:00
 • vlastné vybavenie: predlžovačka
 • POZOR: stavba všetkých expozícií musia byť dokončená v stredu 17.10. 2018 do 23:00 hodín!

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

 • termín dodania materiálov: najneskôr streda 17.10. 2018 do 18:30 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácii !!!
 • počet: 250ks
 • materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 1. zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 10.10. 2018 do 17.10. 2018, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 18.10.2018"
 2. odovzdať na mieste produkciu v stredu 17.10. 2018 do 18:30 hod

 

Produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100

 

Kontaktné osoby:

Jana Apolínová, produkcia (registrácia, ubytovanie), apolinova@pemcom.cz, +420 728 306 688

Dagmar Průšová, produkcia (administratíva, produkcia v mieste akcie, komunikácia s partnermi), prusova@pemcom.cz, +420 775 185 987

Eva Špindlerová, produkcia (partnerstvá, komunikácia s partnermi)spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591

Soubory ke stažení

Plánek KKTS SK(366.09 KB)