08:30 – 09:00

Registrace, welcome cofeebreak

09:00 – 10:00

I blok témat - Pavel Černý (ICT Unie) 

10:00 – 11:00

I blok témat - Jan Brouček CSc. (PROFiber Networking CZ)

11:00 – 12:00

I blok témat - Martin Ťupa (PROFiber Networking CZ) 

12:00 – 13:00

oběd v hotelu Jana

13:00 – 16:00

II blok témat

Výstavba liniových staveb a s tím související právní předpisy

EK plánuje masivní subvence do trhu bez legislativní podpory výstavby, nebo se mýlíme?

Jaká bude reakce Municipalit na zvýšený zájem o výstavbu

Komunikace státu s obcemi

Podpora ve stavebním zákoně, liniové stavby

Ztížený přístup ke spektru pro regionální operátory

Záměry celostátního operátora omezovat využívání volných pásem

Jsou volná pásma NGA?

Kdo nastavuje pravidla? 

16:00 – 17:30

závěrečná diskuze 

17:30 – 17:35

předpokládané ukončení akce

Program bude proložený přestávkami na občerstvení a coffe breaky